Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez “Spacing Digital L.T.D Arie Shenkar 1 Herzeliya (dalej: Spacing.pl) Twoich danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są dla nas ważne i pozostają pod szczególną ochroną, ponieważ jest to sfera Twojej prywatności.

Równocześnie dane te są nam potrzebne do tego, aby prawidłowo świadczyć dla Ciebie usługi i w innych celach określonych przepisami. Przetwarzanie danych osobowych oznacza różne czynności, takie jak zbieranie danych, ich zapisywanie i przechowywanie, opracowywanie danych już zebranych, jak również ich zmienianie, w tym poprawianie i aktualizacja. Przetwarzaniem będzie także udostępnianie Ci tych danych czy wreszcie ich usuwanie. Robimy to sami lub przy pomocy starannie wybranych przez nas podwykonawców. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy. Znajdziesz też informację o swoich prawach do Twoich danych osobowych.

Informacja ta sporządzona została na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”*. Sugerujemy, abyś dokładnie ją przeczytał; nie wymaga ona od Ciebie żadnych innych działań ani kontaktu ze Spacing.pl

W rozumieniu RODO, Spacing.pl jest administratorem powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych, co oznacza, że dbamy o Twoje dane i pilnujemy, aby były bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z prawem oraz umową zawartą między nami.

I. Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

Twoje dane osobowe mamy, ponieważ podałeś nam je przy zamawianiu naszych usług, uzyskaliśmy je w trakcie świadczenia Ci usług lub przekazałeś nam je w inny sposób i wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie (np. na formularzu na stronie www, wykazując zainteresowanie usługami naszymi lub naszych partnerów).

Zgodnie z RODO część z tych danych przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania Twojej osobnej zgody, ponieważ potrzebne jest to do wykonania wiążącej nas umowy lub wynika z naszego uzasadnionego interesu prawnego. W innych sytuacjach dane przetwarzamy ściśle na podstawie Twojej zgody i w jej zakresie.

W celu wykonania naszych usług potrzebujemy następujących danych: imię oraz adres e-mail (lub numer telefonu, jeśli jest to dla Ciebie preferowana forma kontaktu; nie jest on jednak daną obowiązkową). 

Możesz również upoważnić nas do:

 • przekazania Twoich danych do naszych partnerów w celu bezpośredniego kontaktu z Tobą i przedstawienia oferty / alternatywnej oferty,
 • bezpośredniej marketingowej komunikacji z Tobą za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub numeru telefonu.

W trakcie obowiązywania umowy i świadczenia Ci usług pozyskujemy również inne Twoje dane, tj. adres IP.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest osobą specjalnie dedykowaną do kontaktu z Tobą w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i w realizacji Twoich praw. Kontakt możliwy jest poprzez e-mail: iod@spacing.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poniżej wskazujemy, w jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania:

 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony przepisem prawa lub decyzją indywidualną urzędu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów, między innymi na podstawie zgłaszanych przez Ciebie uwag i zbierania opinii a także w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji potrzebnych do potwierdzenia konkretnych okoliczności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu określenia, domagania się lub obrony przed żądaniami (roszczeniami), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania Twojego zadowolenia i określania jakości usług, z których korzystasz, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu bezpośredniego oferowania Ci (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest prawnie uzasadnionym interesemnaszym jak i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 •  

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, z których korzystamy,by świadczyć usługi na Twoją rzecz, w szczególności: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, utrzymania sieci, pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsługujących korespondencję i wspierających nas w procesie obsługi,firmom księgowym, audytorom, doradcom prawnym, i agencjom marketingowym;
 • innym niezależnym odbiorcom: podmiotom ze Spacing.pl oraz podmiotom powiązanym i partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;
 • innym niezależnym odbiorcom: podmiotom ze Spacing.pl oraz podmiotom powiązanym i partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą, w tym:

- Brain Embassy, tj. Real Estate Solutions sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa (Polityka Prywatności Brain Embassy: https://brainembassy.pl/privacy-policy-pl/). 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państwa Izrael. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo informujemy, że Izrael zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Izraelu w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

 

VI. Okres przechowywania danych

1. Twoje podstawowe dane kontaktowe oraz dane zebrane w celu realizacji marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu, aż ustalimy, że się zdezaktualizowały, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

VII. Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) Prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz również zgłosić takie żądanie gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich żądań. Żądanie takie możesz zgłosić w szczególności na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy:

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

f) Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też polecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Może to być równoznaczne z utratą prawa do korzystania z określonej oferty lub zniżek. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Weryfikacji oraz edycji wyrażonych zgód możesz dokonać drogą mailową pod adres: iod@spacing.pl 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia świadczenia naszych usług. Jeżeli więc nie podasz nam danych, nie będziemy mogli realizować usług.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookie. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików cookie odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.OKPolityka cookies